Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Organic Sweden: 35 företag deltar

Ett nytt nätverk startade den 16 januari för att driva på försäljningen av ekologiska livsmedel och omläggningen till ekologisk produktion, Organic Sweden. 35 företag är i dagsläget delaktiga. Genom att förstärka samarbetet mellan marknadens aktörer och sprida tydlig information till konsumenterna vill man stimulera till en kraftig ökning av ekoförsäljningen i Sverige, framför allt från svenska producenter.

Tillvägagångssättet är att satsa på strategiska insatser som försäljningskampanjer, mässor och kommunikation om ekologiska livsmedel. Man vill också främja exporten.

-Målsättningen är att konsumtionen i Sverige ska nå en ekologisk andel på 20 procent och att exporten ska vara i nivå med den Danska år 2020., säger Anders Heimer från Ekologiskt Forum som är initiativtagare till Organic Sweden.

Två workshops kommer att hållas under mars 2014, 10/3 och 24/3. Alla som är intresserade av att främja ekologisk konsumtion och produktion välkomnas att delta. Anmälan senast den 28 januari.

Kontakta Anders Heimer eller Inger Källander på Ekologiskt Forum för mer information.

2014-02-25