Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Amerikansk studien slår fast: Ekomjölken är nyttigare


Fler mindre studier har pekat på det tidigare, men nu är det för första gången fastställt i en större amerikansk studie att den ekologiska mjölken är nyttigare än den konventionella. Studien pågick i 18 månader och 378 provtagningar gjordes på ekologiska och konventionella gårdar i sju olika regioner i USA. Den ekologiska mjölken innehåller mer omega-3-fettsyra.

– Att dricka ekologisk mjölk dämpar utan tvekan riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. All mjölk är hälsosam och bra för människor men ekomjölken är bättre eftersom den har en mer fördelaktig balans av dessa fettsyror, säger studiens huvudförfattare Charles Benbrook som är professor vid Washington State-universitetets center för uthålligt lantbruk till SvD.

Ekomjölken innehåller 62 procent mer Omega 3 och dessutom 25 procent mindre av den icke lika önskvärda Omega 6 fettsyran, som västerlänningar ofta får i sig för mycket av.

Skillnaden i fettsyrabalansen mellan ekologisk och konventionell mjölk tros kunna härledas till foderintaget, där de ekologiska korna till största delen betar färskt gräs eller äter ensilage, istället för spannmål och foderkoncentrat.

Läs hela artikeln i SvD här>>

2014-01-16