Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Utgivningsplan 2018 - Tidningen Ekoweb.nu

Ekowebs tidning kommer ut i print 10 nr om året och når 70 000 registrerade jordbruksföretag, vilket b etyder störst spridning i jordbruksbranschen. Tidningen publiceras även i sin helhet på www.ekoweb.nu med ca 100 000 digitala läsare per nummer.För annonsering och offert kontakta cecilia@agroide.se
eller olle@agroide.se

 

Sista materialdag

Utgivning

Nr 1 30 jan
15 feb
Nr 2 27 feb
15 mars
Nr 3 27 mars
11 april
Nr 4 2 maj
17 maj
Nr 5 15 maj
31 maj inför Slätte Ekodag
Nr 6 1 aug
16 aug
Nr 7 28 aug
13 sep
Nr 8 9 okt
25 okt
Nr 9
23 okt
8 nov
Nr 10
20 nov 6 dec