Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Toppning av åkerböna påskyndar mognaden


För många odlare kan åkerbönans sena mognad innebära problem. I år genomför JTI tillsammans med Jordbruksverket ett försök med toppning av åkerböna för att se vilken betydelse det har för att påskynda mognaden. I försöket så kommer de toppade åkerbönornas mognadstid, avkastning och betalningsgrundande egenskaper att jämföras med det oklippta fältet. Toppning av åkerböna är i sig ingen ny metod. Det var Katarina Holstmark på Jordbruksverket som hittade beskrivningar av metoden i litteratur från 30-talet och man använder sig även av metoden i ekologiska odlingar av rödklöverfrö.

- Förra årets så bara det fortsatte att växa och mognade aldrig. Då började jag söka i gammal dokumentation och hittade uppgifter om att det skulle gå bra att toppa åkerböna för att påskynda mognaden. Det är ju så att så fort man tar av en topp på en blomma så mognar den, säger Katarina Holstmark.

2013-09-02