Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Uppåt på eko för Martin & Servera

Sveriges ledande grossist till restauranger och storkök, Martin & Servera, har länge arbetat aktivt med ekologiska livsmedel. Företagets ekoandel av totalförsäljningen ökade under 2012 till 8 procent, att jämföra med Sveriges totala riksgenomsnitt som är 3,6 procent. Servera omsatte under 2012 cirka 800 miljoner kronor på ekologiska livsmedel och står för cirka 30 procent av försäljningen av ekologiskt inom kategorin storkök. Även första delen av 2013 har börjat bra.
Nils Berntsson

- Försäljningen till och med maj av ekologiska och miljömärkta produkter innebär att vi ackumulerat når strax över en andel om 9 procent av den totala försäljningen. Det innebär en ökning med knappt 15 procent till och med maj. Försäljningen till offentliga kunder har utvecklats starkast hittills 2013, säger Nils Berntsson som är inköpsdirektör hos Martin & Servera.

2013-09-05