Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Blindharva, hacka och hacka


Hacka först grunt, öka sedan djupet på hackningarna. Ogräs skall skäras av för att få bästa bekämpningseffekt. Lite tips från de ”hackers” som Ekoweb talat med.


På våren och försommaren är det högsäsong för mekanisk ogräsbekämpning. Med RTK:n och kamerastyrning har tekniken tillsammans med nya maskiner gjort det möjligt att utföra hackningar med en centimeters noggrannhet. Mekanisk ogräsbekämpning är svårt och dess effekter hänger mycket på tajming, rätt inställda maskiner och att vädrets makter står en bi. Bäst fungerar mekanisk ogräsbekämpning när det är torrt och varmt väder. Då torkar ogräsen snabbt ihjäl och värdväxten får en ordentlig hjälp med den extra mineralisering som hackningarna ger.
Erik Andersson, på Slätte Gård, hackar drygt 1000 hektar denna säsong. Det går att harva och hacka tidigt. Grödorna tål den mekaniska bekämpningen bättre än konkurrensen från ogräs om vatten, ljus och näring.

Det är små marginaler som gäller för hackning och harvning. Det finns bara ett tillgängligt djup på cirka fem till sex centimeter som det är bra att harva eller att hacka på. Skall man hacka tre gånger på en säsong är det viktigt att den första blindharvningen eller hackningen görs grunt. Man måste alltså spara på det markdjup som man kan harva eller hacka på.

– Hackningen fungerar bäst om man kör i orörd jord. Därefter ökar man djupet efter varje harvning eller hackning, säger Roland Höckert, på Godegården utanför Järpås. Han hackar med System Cameleonsedan 2009, cirka 250 hektar två till tre gånger under odlingssäsongen.

Akta rötterna på grödan

Vid en harvning och två hackningar är det lämpligt att börja blindharvningen på två centimeters djup cirka fem till sex dagar efter sådd. Då ser ogräsen ut som vita trådar och syns knappt. De är då som känsligast för mekanisk bearbetning och för att torka ut. När man hackar i oröd jord sitter rötterna fast och ogräsen skärs av med hjälp av gåsfoten. Om hackningen görs på samma
djup som tidigare bearbetning så händer det ofta att gåsfoten bara viker ned ogräsplantan,
istället för att skära av den. En bedräglig bild av ett till synes fint hackat fält ger vika efter bara några dagar när ogräsen härjar igen. Ju större ogräsplantorna är då, ju mindre effekt får en hackningen som görs på samma eller högre nivå som tidigare bearbetning.
– Rötterna behöver fast jord för att skäras av, annars åker bara ogräsen med och ställer sig upp efter en till två dagar igen. Hackningen går lätt och det ser snyggt ut för stunden men det långvariga resultatet bli inte så bra, säger Roland Höckert.

Blindharvningen ökar kontrasten

På radhackor med styrning med kamera är det viktigt att hjälpa kameran med att skapa tydliga rader med gröda och svart jord. Det kan man göra t ex genom en blindharvning och genom att vara nogrann med sådden. Då fördröjer man ogräsens utveckling och raderna med gröda blir tydligare. Den tiden får man igen när det går fortare att genomföra första ogräshackningen, vilket även gör att man kommer bättre tillhackning två, som man oftas annars blir för sen med. Får man mycket ogräs i raden eller en dålig etablering så fungerar kameran dåligt. Den tappar då bort raden när
den gröna växtlinjen helt plötsligt förvinner och den försöker styra efter ogräsen som etablerat sig på fläckarna istället. Då det är lätt att köra upp gröda och man får hela tiden växla mellan styrning med kamera, RTK och manuell körning. Detta är oftas främst ett problem vid andra och tredje hackningarna då fältet är betydligt mer grönt, av värdgröda och ogräs. Det blir därmed svårare för systemet att ”hitta rätt”.
– Vid dåliga etableringar så får man köra manuellt. Då plantorna försvinner så fungerar inte styrningen med kameran. Då får man förlita sig till RTK:n och dessutom köra en del manuellt. Dessa körningar tar på kroppen. Det vet alla som håller på med hackningar, säger Roland Höckert.

Sveriges mesta hacker?

Erik Andersson, traktorförare på Slättegård, som hackar över 1000 hektar på Slättegård årligen med en radhacka som styrs av en kamera.
Vi blindharvar alltid om det går i vårsådden. Vid optimala förhållanden hackar vi sedan två till tre gånger. Det som avgör antalet hackningar är hur väl raden slutit sig samt också naturligtvis ogräsförekomsten.
– Styrsystemet med kameran har sina begränsningar vid soluppgång och solnedgång. Då får man fika eller äta. Problemet blir då att kontrasterna blir små mellan gröda och jord med de skuggor som bildas i fält. Detta har man inte lyckats lösa med mjukvaran ännu. Däremot går det utmärkt att hacka när det är mörkt, om man har extrabelsyning bak på traktorn. Bara belysningen är jämn och tillräcklig för att kameran skall kunna läsa av kontrasterna.

Genom att ställa upp kamran och läsa av fem rader får den mer information att behandla. Sedan är det bara att mäta och ställa in systemet för bästa styrning. Det är viktigt att inte köra för långsamt för då kan systemet tappa bort raderna.

För att kunna styra systemet bra så måste mjukvaran ha tillräckligt med information. Det får den enklare om man kör fortare. Då blir mistor och ogräsfläckar en mindre del av informationsflöde och systemet håller sig i raden. Det är som att cykla, man måste ha en viss fart för att det skall fungera

bra.
– Kameran får mer information att arbeta på om man kör fortare. Då har den lättare att styra rätt och man vinglar mindre med traktorn, säger Lars Askling, som utvecklat system Cameleon.
– Vid svårare förhållande så höjer man upp kameran och låter den läsa av fem rader, istället för tre och en. Då läser kameran in mer information och systemet styr mer rätt, men att ställa in inläsningen för kameran är otroligt viktigt. Man måste ut ur traktorn och manuellt mäta raderna, avslutar, Lars Askling.

2013-09-11