Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Spara diesel genom anpassad körning


Att sänka varvtalet, köra grundare och välja rätt traktor är tre enkla sätt att minska dieselförbrukningen vid jordbearbetning. Upp till 40 procents besparingar kan göras.

Under Slätteekodag passade Christer Johansson, Energi – och teknikrådgivare, på LRF Konsult i Linköping på att demonstrera delar ur sina föredrag om sparsam körning. Det finns flera sätt att minska kostnaderna på gården, ett är att minska åtgången av diesel vid sina körningar genom att välja rätt traktor, sänka varvtalet på traktorn och/eller att köra grundare vid jordbearbetningen.
Man kan spara 2 till 3 liter diesel per hektar genom att
sänka varvtalet på sin traktor från 2100 varv till 1500 varv
när man kultiverar eller kör med tallriksredskap i samband
med vallbrott.

 

Rätt traktor till rätt körning

Det är viktigt att plocka fram rätt traktor till rätt redskap. Ju mindre man kompromissar med valet ju mindre energi, diesel, går det åt vid körningarna. Traktorerna skall också ha rätt däckutrustning, rätt tryck i däcken och de skall även vara anpassade till det arbete som de skall utföra.

Att köra med en för stor traktor gör att man släpar på onödig vikt och en för lite traktor får arbeta med ett för högt varv. De moderna traktorerna har en maximal effektutnyttjande vid 1600 varv per minut.
– Många traktorförare kör med ett onödigt högt varvtal på sina traktorer. De kör med örat och istället för att titta på varvmätaren och växla till rätt växel, säger Christer Johansson.
I försök på bland annat plöjnings VM för något år sedan visade Christer i demonstrationer med plöjning att man bara genom att sänka traktors varvtal från 2100 varv till 1500 varv per minut kan minska bränsleförbrukningen med sju liter per hektar. Vid vallbrotts demonstrationer på slätteekodag kunde Christer visa att även bränslebesparingar kunde göras vid vallbrott.
– När vi sänkte varvtalet från 2100 varv till 1500 varv så sjönk bränsleförbrukningen i snitt med mellan två till tre liter per hektar. Vid kultivatorerna var skillnaden störst, vid tallriksredskapen var minskningarna mindre, säger Christer Johansson.
Det är viktigt att vara noggrann med att bedöma djupet av den jordbearbetning som skall utföras och inte plöja, harva eller kultivera djupare än vad arbetsuppgiften kräver.

Mindre diesel mer pengar kvar

När djupet sänktes i försöken vid plöjnings-VM från 22 centimeters djup till 19 centimeter sjönk bränsleförbrukningen ytterligare med 12,8 liter per hektar till totalt 20 liter per hektar. Det motsvarar en bränsleminskning med totalt 39 procent. Till försöket hade man tillgång till en 140 hk John Deere traktor. Vid vallbrotten på Slätteekodag så drog traktorn en liter mer diesel per hektar
med tallriksredskap och kultivator vid 15 centimeters, jämfört med en bearbetning på 10 centimeters djup. Om man räknar om detta till dagens dieselpris så motsvarar det en minskning med knappt 140 kronor per hektar vid plöjningen och tittar man på vallbrottsdemostrationerna på
Slätteekodag så rör det sig om cirka 20 till 30 kronor per hektar och körning.

Text & Foto: Cecilia Ryegård

2013-08-26