Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fortsatt brist på ekogödsel


I våras stavades läget kris när det gällde situationen på ekogödselmarknaden. Nu har råvarutillgången i alla fall tillfälligt säkrats, men till ett högre pris.


Bristen på ekogödsel är ett hot mot den fortsatta tillväxten av ekomarknaden. För den som inte kan täcka sitt kvävebehov med stallgödsel så finns få eller inga alternativ att tillgå på marknaden. Detta i sig kan inverka hämmande när det gäller att öka ekoarealen eftersom rena spannmålsproducenter kan tveka att ställa om areal när kvävetillföseln inte kan säkras och/eller riskerar att bli rejält kostsam.

Ekogödselmarknaden domineras av främst två aktörer: Ekoväx och Lantmännens Gyllebo Gödning. De båda har under en längre tid delat på marknaden men sedan Lantmännen haft stora problem med leveranserna av ekogödsel på grund av råvarubrist under våren har Ekoväx tagit över
den marknadsledande positionen.

Hösten säkrad
Ekoväx ägs och drivs av Emil Olsson i Töreboda.
- Ekoväx kommer att kunna sälja samma volymer som tidigare år under 2013. Det betyder att höstbrukets gödselmängd är säkrad. Hur det blir till vårbruket 2014 vet vi inte ännu och vi jobbar på frågan för fullt. Efterfrågan är stor och vi har sålt som tusan. Många är ute i god tid eftersom man är orolig för att stå utan gödning, säger Emil Olsson.

Nyhet på gång
Jämfört med rekordåret 2011 så har Ekoväx fått en minskad tillgång till råvara med 4500 ton. Totalt har man cirka 6 500 ton pelleterad ekogödning att sälja. Priset har stigit med cirka 40 öre per kilo.
- Vi hyser även gott hopp om att kunna lansera en nyhet i vårt sortiment i oktober. Det handlar om ett högvärdigt kvävegödselmedel. De första provleveranserna är på väg och nu ska vi testa dem och se hur det fungerar, säger Emil.

Hävt orderstopp hos Lantmännen

För Lantmännen/Gyllebo Gödning var krisen på ekogödsel påtaglig under våren där man inte kunde få fram tillräcklig råvara mot beställda volymer och flera köpare blev utan. Ett tillfälligt orderstop utfärdades då. Detta har nu hävts efter att man lyckats lösa tillgången på råvara för tillverkning av Biofer, men till hög kostnad.
- Vi har fortsatt höga råvarupriser, vilket medför fortsatt höga gödsel priser. Det är svårt att svara för prisbilden framöver då det är fortsatt hög konkurrens om råvarorna, säger Mattias Stattin som är vd för Gyllebo Gödning.

Text: Cecilia Ryegård

2013-08-12