Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Toppning av åkerböna kan påskynda mognaden


Åkerbönan är en fantastisk gröda på många sätt. Men efter att många misslyckades med att få av den i tid i fjol så har åkerbönan i år varit mindre lockande för många odlare. Ett sätt att förbättra chanserna att lyckas kan vara toppning för att påskynda mognaden.


Förra året var det många odlare som gjorde bekantskap med åkerbönans mer otrevliga sidor. Till en av dem hör en sen mognad, i vissa fall allt för sen för att över huvud taget hinna tröskas. I en del fall så var det till och med odlare som tröskade bönor i februari. Det kan gå bra men är ofta behäftat med andra problem som till exempel vattenhalter på närmre 35 procent och stora problem vid torkningen.

Brådmognar i år
Nu påbörjar JTI tillsammans med Jordbruksverket ett nytt projekt där man ska studera om toppning av åkerbönan har någon påskyndande effekt av mognaden.

Gunnar Lundin, JTI

 - Många odlare har inga åkerbönor i år eftersom man tröttnade förra året på grund av alla problem. I år är det i och för sig andra förhållanden och grödan snarare brådmognar, så problemen med åkerbönorna kommer säkerligen inte att bli lika omfattande och därför behöver vi testa den här metoden under några olika år och det kommer vi att söka pengar för, säger Gunnar Lundin på JTI.

Gammal kunskap
Toppning av åkerböna är i sig ingen ny metod. Det var Katarina Holstmark på Jordbruksverket som hittade beskrivningar av metoden i litteratur från 30-talet och man använder sig även av metoden i ekologiska odlingar av rödklöverfrö.
- Förra årets så bara det fortsatte att växa och mognade aldrig. Då började jag söka i gammal dokumentation och hittade uppgifter om att det skulle gå bra att toppa åkerböna för att påskynda mognaden. Det är ju så att så fort man tar av en topp på en blomma så mognar den, säger Katarina Holstmark. Nu drivs försöken parallellt i Uppsala och Lugnås (Mariestad).

Söker optimal tidpunkt
I år är det mindre testytor som klippts med bensindriven häcksax som kommer att jämföras med intilliggande fält. Mellan 12 och 15 centimeter av toppen klipps av. Den optimala tidpunkten för toppningen är något man också hoppas kunna prova sig fram till. I år har bönorna toppats i mitten av juli i Uppsala och i slutet av juli i Lugnås. I Uppsala hade de då fullt med blommor i toppen, medan de hade blommat över i Skara.

Katarina Holstmark, SJV, Skara.
- Vi har tagit mellan blommorna och sista baljan och det blir cirka 12-15 centimeter från toppen, säger Katarina, som handklippt sitt försök.
- I Uppsala har vi även testat att toppa med ogrässkäraren Comb Cut men det har varit svårt att få till inställningarna eftersom det blir enorma växtmassor som ska igenom maskinen. Weed Surfer, en rotorslåttermaskin som monteras på traktorn och som klipper högt skulle kunna vara ett alternativ, säger Gunnar.
I försöket så kommer de toppade åkerbönornas mognadstid, avkastning och betalningsgrundande egenskaper att jämföras med det oklippta fältet.

Strängläggning
Vid försöken i Skara kommer man även testa strängläggning cirka 14 dagar innan skörd.
- Det känns lite pirrigt att lägga omkull en gröda sent på säsongen. Dessutom ger åkerbönor i renbestånd inte tillräcklig stubb för att bära upp strängarna.Tanken är att det ändå kan bli ett bra alternativ vid samodling med vårvete, säger Gunnar.
- Vi tror att vi även kommer att få en jämnare fröstorlek med hjälp av toppningen. En annan teori vi har är att det även kommer att fungera bra på lupiner, men det har vi inte haft möjlighet att testa ännu, avslutar Katarina.

2013-08-21