Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Tyst marknad i väntan på skörd

Just nu ligger handeln med spannmål tämligen stilla i väntan på skörderesultaten på det norra halvklotet. Det räknas med prispress på konventionell gröda och det kommer även att påverka de ekologiska priserna. Lantmännens förhoppning är att kunna bibehålla en ekopremie på runt 1 krona.

Skörden ligger nu i startgroparna och på vissa håll är den i full gång. Kunderna på den ekologiska spannmålsmarknaden är väl täckta och i väntan på den nya skörden är det som vanligt ganska tyst och svårt att få fram relevant prisinformation. Bedömningen är att det kommer att finnas ett visst överskott inom EU och det finns spannmål kvar från förra året, framför allt från havre och råg. - Kunderna på ekomarknaden är väl medvetna om att priserna sjunker för konventionell spannmål och förväntar sig samma pris nedgång för ekologiskt. Min bedömning är att ekoodlarna i år får vara nöjda om premien på ca 800 - 1000 sek/ton jämfört med konventionell spannmål kan hållas, säger Göran Karlsson som är ekoansvarig för spannmålen hos Lantmännen Lantbruk.

Tuffare prissättning
Det kan dock bli tufft för vissa grödor. - För vissa grödor ser det ut att bli riktogt bra skörd i form av volym och kvalitet i Europa och i värsta fall kan det leda till priser strax över konventionell spannmål, det gäller främst råg och havre/grynhavre där vi ser den största prispressen. Min reflektionen är att konkurrenskraften för KRAVoch ekoprodukter måste bibehållas, säger Göran Karlsson.

Vete, raps och proteingröda håll er priset
Grödor som, enligt Lantmännen Lantbruk, har bättre chanser till högre priser är vete, raps och proteingrödor. Den tuffa vintern och våren gick hårt åt de höstsådda grödorna och det avspeglar sig i förutsättningarna på marknaden. - För vete med bra kvalitet, särskilt bra protein, ser utsikterna bättre ut. Även rapsen och proteingrödorna tror jag kommer att klara prispressen bättre. I Sverige så är min bedömning att skörden av höstvete kommer att bli lägre än normalt. Utgångspunkten är att höstvetearealen är ca 25- 35 procent lägre jämfört med förra året och grödan ser generellt något sämre ut. Mer vårvete är sått än normalt, men det kommer inte att kunna kompensera för lägre höstveteareal när det gäller veteproduktionen, säger Göran.

Vete, vete, vete!
När det gäller höstsådden så är Görans råd det samma som tidigare: - Som så många gånger förut är det höstvete/ vårvete som bör odlas i möjligaste mån, samt KRAV-höstraps där vi har ett underskott i Sverige.

Marknaden fortsatt upp åt
En generell bedömning av den internationella ekomarknaden är att den stadigt pekar uppåt. - Trots att allt färre svenska lantbrukare ansluter till KRAV och EU-ekologisk certifiering så ökar efterfrågan på ekologiska produkter i västvärlden. Konsumentmarknaden pekar uppåt. Men marknaden går i vågor och just nu drivs inte den större efterfrågan av ekoprodukter av spannmål.

Goda exportmöjligheter
Sverige har fortsatt goda möjligheter till export av ekospannmål. - Handeln med ekospannmål är global, på gott och ont! Höga priser har de senaste åren lockat fram producenter långt bort. Delvis har det även gynnat svenska ekobönder. Större kvantiteter från Östeuropa har dock skapat ett visst överskott och ibland onödig prispress i vissa länder. Å andra sidan kan vi öka vår export. Bland annat kan USA, med lite tur, vara aktuellt till kommande säsong.

2013-08-15