Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Projektmedel till Ekologiska Lantbrukarna för klimatsamarbete

Ekologiska Lantbrukarna tillsammans med andra lantbruksorganisationer inom IFOAM EU har beviljats drygt 1 miljon euro för att visa hur man med konkreta åtgärder på gårdsnivå kan minska klimatpåverkan.

Ekologiska Lantbrukarna kommer framför allt att satsa på ett antal demonstrationsgårdar på olika håll i Sverige. Motsvarande arbete kommer att ske på ekologiska gårdar i Tyskland och i Italien.

- Vi är glada för att detta projekt tagit sig hela vägen fram till finansiering bland många andra kvalificerade projekt. Projektet innehåller viktiga delar för att ta ytterligare steg i arbetet mot ökad hållbarhet i livsmedelsproduktionen. Det är en våra kärnfrågor inom det ekologiska lantbruket, säger Maria Dirke, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna.

EU-kommission fördelar totalt 13,8 miljoner euro (ca 120 miljoner kronor) till 8 svenska LIFE+ projekt.

2013-07-10