Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko på Borgeby


Den 26-27 juli genomförs Borgeby Fältdagar. Årets tema är växtskydd och det betyder en hel del fokus på ekologisk odling. Bland annat finns det möjlighet att se olika radhackor i fält samt hjälp att artbestämma skadedjur och identifiera skadeangrepp och få råd i hur problemen bäst kan åtgärdas samt grödornas konkurrenskraft gentemot ogräs.

Ett flertal utställare med hög ekoprofil kommer också att finnas på plats, till exempel Just Common Sense och Gothia Redskap.

Läs mer på Borgeby Fältdagar

2013-06-25