Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ingen ökning för ekoodlingen


Under 2012 var ungefär 16 procent av den totala svenska jordbruksmarken brukad med ekologiska metoder. I antal hektar betyder det knappt 500 000. Det är ungefär samma som under 2011. Efter flera år av ökningar så har alltså omställningen stagnerat. Det syns inte minst på den areal som ligger i omställning, som har minskat kraftigt. Målet inom landsbygdsprogrammet är att 20 procent av arealen ska vara ekologisk år 2013, ett mål som ursprungligen var satt till år 2010.

2013-07-02