Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

21 procent eko i offentlig sektor


Strävan mot att slutligen nå målet för den offentliga sektorns ekokonsumtion, 25 procent som ursprungligen sattes till 2010, börjar nu närma sig finalen. När EkoMatCentrum gjort sin årliga sammanställning för ekokonsumtionen inom offentlig sektor så visar det sig att den ekologiska andelen uppnått 21 procent under 2012. Inköpen av ekologiska livsmedel till offentlig sektor ökade med 18 procent under under 2012.

Cirka 80 procent av kommunerna och landstingen klarar de ökade ekologiska inköpen inom befintlig budget, inga extra pengar har alltså avsatts för att kunna handla mer ekologiskt. För att klara budgeten har de aktörer med högst andel (45 procent) lagt om sina inköp mot mer grönsaker och minskat på dyra köttinköp. 100 kommuner och landsting har nått det nationella målet om 25 procent ekologiskt under 2012.

2013-07-04