Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Frankrike ska dubblera ekoarealen till 2017


Den franska regeringen vill dubblera den franska ekologiska arealen till år 2017. Detta för att kunna möta upp den ökande inhemska efterfrågan på ekologiska produkter med livsmedel som är producerade i Frankrike.

Frankrike är Europas största jordbruksland och har sett den ekologiska arealen öka snabbt de senaste åren, men ekologisk odling tycks ändå förbli en nisch. Med 1 miljon hektar blir andelen ekologiskt odlad mark bara 3,7 procent (2012). Den franska regeringen vill öka odlingen genom att satsa på forskning och utbildning av lantbrukare i den senaste odlingstekniken och att öka förekomsten av ekologiska livsmedel i lågprisbutiker.Man sätter även upp ett mål om 20 procent ekologiskt inom offentlig sektor.

- Vi ska genomföra ökningen på ett sådant sätt att vi bibehåller kvaliteten. Den franska ekosektorn ska vara en premiumsektor, säger den franska jordbruksministern Stephane Le Foll.

Den ekologiska livsmedelsförsäljningen i Frankrike värderas till cirka 35 miljarder Skr och har haft tvåsiffriga ökningstal under flera år. Det ekonomiskt kärva läget har saktat ner ökningstakten, men ekoförsäljningen ökade ändå med nästan 7 procent under 2012.

För att få fart på ekoomställningen nästan dubblerar regeringen subventionerna av ekojordbruket fram till år 2020. I dagsläget utgörs cirka 25 procent av den franska ekokonsumtionen av importerade livsmedel.

Källa: agri.eu

2013-06-27