Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ökad lönsamhet för ekomjölken


Nu ökar lönsamheten för de ekologiska mjölkproducenterna. Under vpren har de ekologiska mjölkgårdarnas ekonomi stärkts med 25 öre, jämfört med samma period 2012. Det genomsnittliga avräkningspriset ligger på 4,15 jämfört med 3,35 för konventionell mjölk. Jämfört med ett år sedan har nettot stärkts med drygt 30 öre. Det betyder att avräkningspriset höjts med 30 öre på tre månader för både konventionell och ekologisk mjölk.

Kraftfoderpriserna ligger kvar på höga nivåer. Priset på ekologiskt koncentrat ligger dock mer stabilt än konventionellt och är idag cirka 1 procent högre än för ett halvår sedan. Jämfört med samma period 2012 har priset stigit 4 procent. Priset på färdigfoder har stigit mer än koncentrat.

Statistiken finns i den senaste mjölkekonomirapporten från LRF Mjölk

2013-06-20