Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Grön prisväxling gav lägre pris till Arla och mjölkbonden - men högre pris i ICA-butiken


 

Det är nu nästan ett år sedan Arlas Gröna Prisväxling av mjölken inleddes. De ICA- butiker som Ekoweb undersökt hade samtliga bibehållit eller till och med höjt priset på den ekologiska mellanmjölken under prisväxlingsperioden. ICA är den största aktören på marknaden och står för över 50 procent av den viktiga försäljningen av mejeriprodukter i detaljhandeln. Tanken med Arlas prisväxling var att minska prisskillnaden mellan konventionella och ekologiska mejeriprodukter. Detta har delvis lyckats genom att priset höjts på konventionell mjölk men motsvarande sänkning har inte gjorts på KRAV-märkt mjölk av den största aktören på marknaden, ICA, enligt Arlas ursprungliga tanke.

Ann Freudenthal
– Generellt så kan man konstatera att prisväxlingen inte har gett full effekt. Men det skiljer sig åt mellan olika livsmedelsbutiker. Det är handeln som sätter priserna i butik, därför är detta en fråga för handeln. Från Arlas sida hoppas vi så klart att prisväxlingen ska komma fler konsumenter till del! Våra undersökningar visar att många konsumenter tycker att prisskillnaden är för stor och när försäljningen på eko viker behöver vi minska prisskillnaden till handeln för att försöka få igång marknaden igen, säger Ann Fredudenthal som är ekoansvarig hos Arla.

Handeln sänkte inte

Arla fick under 2010 ett starkt tillflöde av ekologisk mjölk efter ett mycket stort intresse för omläggning till ekologisk mjölkproduktion på grund av den högre lönsamheten. Detta ledde till en mycket god tillgång av ekologisk mjölk senhösten 2010 och fram till dagsläget. Ett arbete påbörjades med syfte att sänka priset på den ekologiska mjölken i förhoppning att Arla skulle sälja mer på den svenska marknaden. Arla sänkte priset på mjölken genom att sänka KRAV-tillägget med 0,50 kr/ liter(KRAV-tillägg 1,30 kr/l, feb 2011, 0,80 kr/l, april 2013). Priset till butikerna sänktes med 7 procent på den ekologiska – och höjdes med 3 procent på den konventionella mjölken.
Cecilia Ryegård

 

– Vi kan bara konstatera att den största aktören, ICA, tackade för prutningen och ligger kvar idag med samma, eller till och med högre, ekomjölkpris i butikerna, säger Cecilia Ryegård på Ekoweb.

Rätt pris från början?
Priset på ekologisk mellanmjölk i Ekowebs marknadsundersökning var innan prisväxlingen cirka 9,60 kr/l (feb 2011). Nu ligger priset i samma butiker på cirka 9,70 kr/l (april 2013).
- Uppenbarligen har ICA-butikerna inte tyckt att ekomjölken varit för dyr. Vår tolkning är att agerandet tyder på att man anser att priset låg rätt på mjölken redan från början. Men i processen har producenterna och förädlingsföretaget blivit av med betydande marginaler. Vinnaren i det hela är den enskilda handlaren som har ökat sin marginal. Detta kan i och för sig innebära att butikernas vilja att sälja ekomjölk ökar. Butikerna ger den bättre och större hyllplatser och på sikt kan det innebära ökad försäljning i alla fall, för ekomjölken, säger Cecilia Ryegård.
– Detaljhandeln har på senare tid kontinuerligt pumpat ut budskapet att ekologiska livsmedel måste bli billigare. Samtidigt är det här ett ypperligt exempel på att det sannerligen inte är så lätt att sänka priserna på svenska livsmedel, även om man genomför sänkningar i producent- och förädlingsled. Butikerna gör som de vill. Tydligen verkar det enda sättet att sänka priserna vara genom kedjornas egna varumärken, säger Cecilia Ryegård.

Förlust för ekoproduktionen
2010 producerades 260 000 ton ekologisk mjölk. KRAV-tillägget och merbetalningen var i snitt 1.30 kronor per liter. Det innebär ett mervärde på 338 miljoner kronor som konsumenterna betalade för ekomjölken. År 2012 producerades det 363 000 ton ekologisk mjölk. KRAV-tillägget vid Arla var 0,80 kr/l. När Arla som marknadsledare sänkte ekotillägget följde många andra mejerier efter till samma nivå. Det innebär att merbetalning en till producenterna sjönk med 48 miljoner till 290 miljoner kronor.

2013-05-29