Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Den ekologiska mjölkinvägningen minskar


För första gången på 13 år minskar den ekologiska mjölkinvägningen. Under första kvartalet 2013 sjönk invägningen av ekomjölk med 1,9 procent, jämfört med samma period 2012. Under 2012 så ökade den ekologiska mjölkinvägningen med drygt 9 procent.

Minskningen är en effekt av de större mejeriernas rekryteringsstopp, som pågått under två år, samt att 25 ekomjölkgårdar har försvunnit. Antalet aktiva ekomjölksproducenter har minskat från 621 i december 2012 till 598 i mars 2013. Även den konventionella mjölkproduktionen har minskat, med 1,5 procent under första kvartalet. Troligen rör det sig alltså om producenter som helt lagt av med mjölkproduktionen, snarare än att de gått över till konventionell produktion.

2013-06-13