Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Martin & Servera utmanar branschen: Öka Eko!


Martin & Servera har länge och enträget arbetat med att öka sin ekoandel, något som givit goda resultat. Nu är man beredd att göra ytterligare ansträngningar för att öka ekoförsäljningen hos både sina köpare och leverantörer i en tävling om vem som ökar försäljningen mest.

Sveriges ledande grossist till restauranger och storkök, Martin & Servera, har länge arbetat aktivt med ekologiska livsmedel . Företagets ekoandel av totalförsäljningen ökade under 2012 till 8 procent, att jämföra med Sveriges totala riksgenomsnitt som är 3,6 procent. Servera har en strategi som innebär att den ekologiska försäljningen ska fortsätta att öka. En åtgärd som företaget nu vidtar för att lyckas med detta är att utmana hela branschen att öka både produktionen och konsumtionen av ekologiskt i något som man kallar Utmaningen 2014

Nils Berntsson

- Vi vill öka efterfrågan på ekologiskt från restauranger och storkök. Produktionen hänger givetvis ihop med den typen av mål och utmaningen 2014 riktar sig till både kunder och leverantörer. Vi vill tillgängliggöra ekologiska och miljömärkta produkter för svenska restauranger och skolkök, säger Nils Berntsson, som är inköpsdirektör hos Servera.

Servera omsatte under 2012 cirka 800 miljoner kronor på ekologiska livsmedel och står för cirka 30 procent av försäljningen av ekologiskt inom kategorin storkök.

- Vi har i dag ett stort antal kunder med miljöprofil. Vi breddar kontinuerligt vårt ekosortiment och vi satsar på marknadsföringsmaterial som fokuserar på det ekologiska sortimentet, säger Nils.

Tävlingen består bland annat i att för kunderna, under perioden oktober 2013 till mars 2014, öka den procentuella andelen inköpte ekoprodukter från Martin & Servera, och för leverantörerna att öka sin procentuella försäljningsandel av ekoprodukter till företaget och att beskriva vad man genomfört för åtgärder för att öka ekoandelen.

Vinnarna av Utmaningen 2014 får 25 000 kronor att investera i åtgärder som ytterligare kan öka konsumtionen av ekologiska livsmedel.

Storkök, till exempel restauranger, caféer och offentliga storhushåll som skolor, förskolor och sjukhus, står för cirka 25 procent av den totala ekokonsumtionen i Sverige. Under 2012 värderades sektorns ekologiska inköp till cirka 2,4 miljarder kronor, en ökning med 14 procent. Den ekologiska andelen inom offentlig sektor, alltså livsmedel som köps in för skattemedel uppgick till 18 procent under 2012. Om utvecklingstakten fortsätter i samma omfattning så kommer det politiska målet om 25 procent ekologiskt i offentlig sektor att vara uppnått under 2013 och därmed passera ett värde av 2,3 miljarder kronor.

Anmälan till tävlingen görs senast 16 september på www.martinservera.se/utmaningen

Ladda ner annonsen som PDF, här>>

2013-05-28