Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danmark: bekämpningsmedel i barn leder till nya konsumentråd


En ny studie, publicerad vid Syddansk Universitetet visar att 99 procent av barnen vid en kontroll hade rester av bekämpningsmedelsrester i urinen. 177 danska barn har undersökts och det är framför allt rester av bekämpningsmedel mot insekter, organofosfater, som påträffats. Barnen i studien är generellt sett inte mer exponerade för bekämpningsmedel än andra danska barn. Studien visar att de danska barnen har fler bekämpningsmedelsrester i urinen än de barn som undersökts i de amerikanska studier, som kontinuerligt genomförs, på 2 500 slumpvis utvalda barn.

- Det är bekymmersamt att vi kan mäta så höga halter i barnens urin. Vi vet att organofosfater påverkar viktiga funktioner i hjärnan, säger Helle Raun Andersen, ph. D. och lektor vid universitet som genomfört undersökningen.

Troligen för barnen i sig bekämpningsmedlen via kosten. Det påträffas bekämpningsmedelsrester i hälften av de frukter och grönsaker som finns att köpa i detaljhandeln visar danska Livsmedelsverkets senaste kontroll. Detta har föranlett livsmedelsministern Mette Gjerskov att råda konsumenterna till att äta ekologiska livsmedel om de vill undvika bekämpningsmedelsrester.

- Grunden till att vi lägger så mycket arbete på utvecklingen av den ekologiska livsmedelssektorn är ju att det faktiskt inte används bekämpningsmedel på de ekologiska åkrarna och att det inte heller finns bekämpningsmedelsrester i de ekologiska livsmedlen, säger Mette Gjerskov.

Forskaren Philippe Grandjean, Harvard University i USA rekommenderar gravida och små barn att äta ekologiska frukter och grönsaker.

- Flera undersökningar visar att människans hjärna påverkas av bekämpningsmedelsrester. Särskilt i fosterstadierna via modern, men också när barn utsätts för bekämpningsmedel genom kosten. Vi riskerar att ödelägga kommande generationers hjärnkapacitet, säger Philippe Grandjean.

Källa: Öklogisk Jordbrug

2013-06-07