Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Snabbt stigande import i Tyskland


Mer än 30 procent av Europas ekohandel sker i Tyskland och den ekologiska försäljningen är i stark tillväxt. Den inhemska produktionen hinner inte med att ställa om i samma takt. Mellan 2010 och 2012 så ökade den ekologiska arealen med 7 procent. Under samma period ökade ekokonsumtionen med 17 procent. Detta har medfört att allt mer ekologiska livsmedel importeras till Tyskland. Exempelvis är hälften av konsumtionen av ekologiska morötter och äpplen importerade. En stor del av de importerade produkterna kommer från öststatsländer, där det ekologiska jordbruket massivt byggts ut de senaste åren, i till exempel Polen, Lettland och Litauen.

- Efterfrågan på ekologiska produkter boomar sedan flera år tillbaka. Det ligger även i kundernas intresse att handla regionalt producerade produkter. Trots detta ställs allt färre tyska lantbruk om. Skulden till detta ligger till stor del i den politik som förs, där man lägger ideologiska aspekter som bromsklossar. Den politik som förs missgynnar omställningen till ekoproduktion. Stora ekonomiska och miljömässiga värden går förlorade för Tyskland, säger bland annat Cornelia Behn, politiker i tyska riksdagen för partiet Die Grünen.

Även Sverige drar nytta av den haltande marknaden för ekologiska livsmedel i Tyskland. Periodvis exporteras svenska ekoägg till Tyskland och Arla har en stigande export av ekologiska mejerivaror, bland annat mjölkpulver från Gotland.

2013-06-04