Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stort intresse för inhemskt ekoprotein


Det finns en stor efterfrågan på svenskodlad ekologisk proteingröda som ärt och åkerböna från den kommande skörden 2013. Intresset bland fodertilölverkarna är stort för inhemskt ekologiskt producerat protein och det är åkerböna som är den dominerande grödan på de svenska ekoåkrarna.

- Åkerbönorna har tagit över den svenska proteinodlingen allt mer. Utmaningen är att lagra in råvara med bra kondition. Lyckas man med detta är framtiden ljus för de ekologiska åkerbönorna, säger Göran Karlsson som är ansvarig för affärerna med den ekologiska spannmålen hos Lantmännen.
Spotpriset i april 2013 för ekologisk åkerböna var 3,15kr/kg hos Lantmännen.

När det gäller ekologisk matärt så är det en begynnande brist på marknaden, enligt Lantmännen. Den svenska odlingen av ekomatärter har krympt till en nivå så det knappt täcker efterfrågan.

- Det ger ökade möjligheter till skörd 2013 för den som vill satsa här eftersom Lantmännen är i behov av fler odlare. Matärterna ska levereras till Cerealias anläggning i Linköping, säger Göran Karlsson.

2013-05-17