Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Norge: Stagnerande ekoareal - ökande konsumtion


I vårt västra grannland Norge ökade den ekologiska livsmedelsförsäljningen med 17 procent under 2012 till ett värde av 1,5 mdr Nkr (ca 1,8 mdr Skr). Mest ökade kategorin barnmat, som ökade med 32 procent och utgör ungefär en fjärdedel av den totala ekoomsättningen i Norge. Fortfarande är den totala andelen låg och betydligt mindre än i till exempel Sverige och Danmark. Den totala andelen ekologiskt är nu uppe i 1,1 procent av den totala konsumtionen i Norge.

Utvecklingen av det ekologiska jordbruket hängde inte alls med i den här utvecklingen, utan gick snarare tillbaka. Arealen är så gott som oförändrad, ca 500 000 hektar. Spannmålsskörden uppgick till 10 000 ton, vilket är den lägsta sedan 2009. Nöt, gris och lammproduktionen minskade medan den ekologiska fjädefäproduktionen ökade något.

Sammantaget så är den norska ekoproduktionen långt från regeringens mål om 15 procent ekologiskt av totalproduktionen till år 2020. I dagsläget ligger den på cirka 5 procent.

Källa: Bio-Market Info

2013-05-07