Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nytt patent till Tornum för mer energisnål torkning


Företaget Tornum, ledande på torkanläggningar för spannmål på den svenska marknaden, fick i dagarna en patentansökan godkänd. Patentet gäller ett system för att effektivisera dubbla satstorkar och används för att öka nyttjandegraden av värmekällan och torkkapaciteten.

Dubbeltorken innebär att man växelvis torkar i två torkar. För att ytterligare effektivisera den dubbla satstorken har Tornum tagit fram ett nytt system där man kan koppla på en värmeåtervinningsfunktion för att minska torktid och energiförbrukning. Man återanvänder helt enkelt våtluften, i stället för att bara släppa ut den, till att förvärma den väntande torken. Försöken visar att det går att sänka energiförbrukningen med 6 procent och öka kapaciteten med 6 procent med metoden.

2013-04-30