Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Färre kor i karens


De flesta av landets mejerier har satt stopp i nyrekryteringen av KRAV-producenter. Arla, som står för cirka två tredjedelar av marknaden för ekologiska mejeriprodukter har ett överskott av ekologisk mjölkråvara och ser inget behov av fler KRAV-producenter inom överskådlig framtid. Det medför att antalet KRAV-kor i karrens har minskat dramatiskt, med 72 procent mellan år 2011 och 2012, detta enligt KRAVs marknadsrapport. Under 2012 fanns det cirka 1 500 kor som väntar på ett KRAV-godkännande i karens.

 Utvecklingen för antalet djur i karens ger en förhandsblick av hur KRAV-produktionen kommer att se ut om 1-2 år och hur mjölk och köttproduktion kommer att utveckla sig samt behovet av ekologiskt foder.

Antalet KRAV-godkända nötdjur (dikor, köttdjur och mjölkkor) ökade med cirka 10 procent mellan år 2011 och 2012

2013-04-15