Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekoarealen ökade 6 procent


I dag släpper KRAV sin marknadsrapport. Den visar att antalet ekoproducenter ökade med 100 stycken under 2012. Den ekologiskt certifierade arealen ökade med 6 procent till 230 000 hektar, vilket är nytt rekord. Av de nya producenterna bedriver 80 stycken någon form av djurproduktion och 20 stycken är spannmålsgårdar. Största ökningen av kravcertifierad mark tillkom i Västerbotten, som nästan fördubblar sin areal. Mest KRAV-certifierad areal finns i Västergötland.

– Att just åkerarealen ökar är verkligen positivt. Vi har under en tid sett att importen av till exempel spannmål har ökat och tagit marknadsandelar. Jag hoppas att vi nu ser att det svenska lantbruket börjar ta hem de vinster som finns att hämta, säger Johan Cejie, Försäljningschef KRAV.

2013-05-13