Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Naturskyddsföreningen tar ställning för ekologiskt


Med anledning av den nyligen presenterade Europeiska Myndighetens årliga rapport om livsmedelssäkerheten, där man redovisar förekomsten av bekämpningsmedel i livsmedel så tar Naturskyddsföreningen i flera uttalanden en tydlig ställning för ekologiskt jordbruk och konsumtion av ekologiska livsmedel.

Trenden är tydlig, allt fler livsmedel är kontaminerade med fler och högra halter av bekämpningsmedel. Sammanlagt har det tagits mer än 77 000 prover från cirka 500 olika typer av livsmedel. Mer än hälften av alla prover gav utslag för bekämpningsmedelsrester och Naturskyddsföreningen reagerar på rapporten genom att råda konsumenter att handla ekologiskt.

- Rapporten visar tydligt att jordbrukets spridning av bekämpningsmedel inte bara drabbar lantarbetare och närliggande natur, utan även oss som äter maten. Det bästa sättet att minska kemikalierna i maten är att gynna det ekologiska jordbruket, säger Johanna Sandahl, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Vindruvor har den högsta förekomsten av bekämpningsmedelsrester. På vindruvor sprutas bekämpningsmedel som är dokumenterat cancerogena och reproduktions- eller hormonstörande. Rapporten visade på höga överträdelser av tillåtna mängder bekämpningsmedelsrester och hela 58 procent av proverna hade fler än en rest av bekämpningsmedel i provet.

- Vindruvor är ett av de livsmedel som besprutas mest med bekämpningsmedel. Det bästa konsumenterna kan göra för att undvika att utsätta sig för risker är att istället köpa ekologiska vindruvor, russin och vin, säger Emelie Hansson, sakkunnig mat och jordbruk på Naturskyddsföreningen.

2013-03-25