Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lägre halter bekämpningsmedel i ekologiskt


Nyligen presenterade Europeiska Myndighetens sin årliga rapport om livsmedelssäkerheten, där man redovisar förekomsten av bekämpningsmedel i livsmedel. Trendel är tydlig, allt fler livsmedel är kontaminerade med fler och högra halter av bekämpningsmedel. Mer än hälften av alla prover gav utslag för bekämpningsmedelsrester.
Rapporten visar också tydligt att resterna av bekämpningsmedel är betydligt lägre i ekologiskt producerade livsmedel.

- I ekologisk odling används inte bekämpningsmedel i produktionen och bidrar därför inte till att förorena naturen och vattnet vid odlingarna. Men eftersom de ekologiska odlingarna inte kan skydda sig mot att bekämpningsmedel kan cirkulerar i vatten eller att odlingar i närheten sprider bekämpningsmedel. Därför kan föroreningar ändå förekomma, menar Emelie Hansson, agronom och sakkunnig hos Naturskyddsföreningen, mat och jordbruk, i sin analys av rapporten.

I 27 prov av 3571 testade, 0,8 procent, hittades rester över tillåtna gränsvärden. I ekologisk frukt och nötter överstegs gränsvärdena i 0,9 procent av fallen vilket kan jämföras med 2,9 procent för icke-ekologiska och i grönsaker var samma siffra 1 procent för ekologisk och 3,8 procent för icke-ekologiska.

2013-03-21