Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Hjälp pollinerarna  - Könsdiskriminera i energiskogen


Salix kan vara en viktig beståndsdel i visionen om ett fossilbränslefritt Sverige. Förutom att ge värdefull flis ökar även Salix den biologiska mångfalden. Tidigt blommande arter som till exempel korgvide är livsviktiga för såväl nyvakna humledrottningar som svultna flyttfåglar. Även senare på våren ger Salix ett värdefullt pollenskafferi för bin, humlor, blomflugor och andra nyttodjur. Hansorter av slix är nyckelväxter för den biologiska mångfalden eftersom de i motsats till honsorterna producerar en stor mängd pollen. Växtförädlingen har främst varit inriktad på högavkastande sorter och genustillhörigheten mer en tillfällighet. Men det är enkelt att skilja på han- och hon sorter genom namnet.

– Om du förutom energiskog odlar grödor som raps eller åkerbönor får du en extra fördel om du planterar hansorter.  Du skapar goda förutsättningar för vilda pollinatörer och kan därmed få en bättre pollinering av dina grödor. Många skadeinsekters naturliga fiender, som blomflugor och parasitsteklar, sätter också stort värde på pollen från salix, säger Ann-Marie Dock Gustavsson på rådgivningsenheten, Jordbruksverket.

Läs mer i Jordbruksverkets salixhandbok här>>

2013-04-10