Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

 

Ledare Ekowebs tidning nr 1: Bra mat kostar - Bra mat är värdefull!


I en värld där Mor Annas Hemlagade Köttbullar tillverkas sida vid sida med Mrs Smiths Meatpie och Frau Müllers Schweinehackse står en villrådig konsument. Svenskt lantbruks viktigaste strid måste vara att slåss för matens mervärden.

De tre viktigaste aktörerna på svensk livsmedelsmarknad vill alla sänka priserna i handeln på ekologiska livsmedel. Det framkom tydligt vid Ekowebs marknadsseminarium den 31 januari. Det är alltså budskapet för handelsåret 2013 till branschen: bönder, lantbrukets organisationer, företrädare och förtroendevalda.
Fråga numer ett: vad gör vi åt det? Fråga nummer två: är det verkligen rätt väg att gå? Här fick vi nu marknadens tydliga signal. Handsken är kastad och någon inom lantbruket, någon som för allas vår talan, måste ta upp den. Det handlar om att slåss för de mervärden som svenskt ekologiskt lantbruk tillför i en värld där ”Mor Annas Hemlagade Köttbullar” tillverkas av en multinationell fabrik någonstans i Europa som även tillverkar Mrs Smiths Meatpie och Frau Müllers Schweinehackse av råvaror som ingen riktigt vet vad de består av eller hur de har producerats.

Handeln lider minst
Dialogen med de som bestämmer över butikshyllan måste föras kontinuerligt, högljutt och oförtröttligt! Den är dessutom efterfrågad! Inom svenskt och ekologiskt lantbruk finns det så många mervärden att tala om, så var är problemet? Lantbruket och handeln har gemensamma intressen, men i dagsläget lider handeln minst av nuvarande prisfokus. Därför agerar de inte för en dialog om mervärden i mat, utan skickar kostnaden bakåt i knäet på lantbrukaren.

Vi behöver äta mindre, inte mer
Välfärdssjukdomarna ökar lavinartat och många av oss behöver äta betydligt mindre mat, inte mer… i det läget är kvalitet viktigare att fokusera på än kvantitet. Mat med mervärden som ekologiskt, högt näringsinnehåll, avsaknad av tillsatser, svenskt och närproducerat. Det är ungefär 60 procent av befolkningen villiga att göra, men de vill veta vad de betalar för och varför en vara kostar mer. Vilka ansträngningar har vi egentligen gjort för att visa och utstråla att vi är bättre än ”de andra”? I dag når vi inte ut till de här 60 procenten. Lång, långt ifrån. Här finns ett digert arbete att utföra, men också en enorm potential.

Inte hållbart - för handeln
Jag tror inte att lösningen ligger i att sänka priserna, definitivt inte för lantbruket men inte heller för handeln. Om det ska vara intressant för handlaren att byta ut en vara mot en ekologisk, så måste handlaren tjäna mer på den ekologiska produkten, annars är den inte intressant. Det är så de ekologiska produkterna får mer hyllmeter och mer attraktiva placeringar i butiken. Precis samma sak gäller om lantbrukaren ska vara intresserad av att odla ekologiskt. Då måste det finnas möjligheter att tjäna mer pengar. För både handlaren och lantbrukaren innebär ekologiskt ett större risktagande och ett merarbete. Hittills har ekologisk produktion varit unik på så sätt att lönsamheten funnits i alla led.
På lång sikt så är det inte heller hållbart för handeln att själva bidra till en prispress på livsmedel. Vi svenskar kan inte äta mer, vi blir inte drastiskt fler och vi kan inte bygga på ett system där vi ska slänga allt mer mat. Om handeln fortsätter att underhålla ett system som innebär allt lägre priser på de varor som man säljer så blir följden att vi konsumenter köper samma volym men till lägre pris. Det betyder att omsättningen inom livsmedelsbutikerna kommer att sjunka, något som ingen handlare vill.

Svensk bonde med högst trovärdighet i Europa!
Vi inom svenskt lantbruk måste tillsammans med handeln arbeta för att svenskar handlar bättre och mer värdefull mat. Det tjänar vi alla på och det är något som konsumenterna dessutom vill. Undersökningar som handeln gjort visar att väldigt många konsumenter vill lära sig mer om livsmedel och produkternas ursprung. Det är viktigt för dem och de är villiga att betala skäligt mer för bra livsmedel med kundnära mervärden. Den svenska bonden har, till skillnad mot vad många av oss själva tror, dessutom den högsta trovärdigheten i Europa bland de svenska konsumenterna. Betydligt högre än en dansk bonde hos de danska konsumenterna, det visar en dansk undersökning. Det är tufft för den som vill sälja importerade livsmedel i Sverige, i alla fall att göra det öppet.

Döda myten om prissänkningar
Nu gäller det för svenskt lantbruk som bransch att ta till vara på möjligheterna när allt fler konsumenter vaknar upp ur sin törnrosasömn. Vem vill verka och agera på en krympande marknad? Knappast vare sig bönder eller handlare. Därför har handeln allt att vinna på att göra gemensam sak med Sveriges bönder och föra ett resonemang om matens värde, snarare än dess pris.
För att återkomma till de inledande frågorna: Vad gör vi åt det? Jo lantbrukarna måste våga plocka upp handsken och börja prata om matens värden med handlare och konsumenter. Fråga nummer två: Är prissänkningar rätt väg att gå? Nej det tror jag inte. Vi måste döda myten om prissänkningar, den gynnar vare sig lantbrukare, handlare eller konsumenter. Bra mat kostar, bra mat är värdefull!
Hur ofta hör du BMW prata om prissänkningar? Nej man hittar på ytterligare ett begärligt extra-premium-suroundsystem. Man vet vilken marknad man verkar på och försöker inte konkurrera med Skoda.

Cecilia Ryegård
Ekoweb

2013-03-13