Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Sortblandning kan minska problem med skadegörare


Genom att blanda olika sorter i fält kan man få flera odlingsfördelar och öka förutsättningarna för effektiv biologisk kontroll. Färre angrepp på grödan, en stabilare avkastning och motståndskraften mot sjukdomar kan förlängas.

Inom forskningsprogrammet PlantComMistra har forskare på SLU och Stockholms universitet även kunnat visa att sortblandningar kan ha en för odlaren positiv effekt när det gäller skadeinsekter och deras naturliga fiender. Till exempel visade det sig att rätt blandning av olika sorters vårkorn gjorde kornet mindre attraktivt för bladlöss och mer attraktiva för nyckelpigor, som lockades in i bestånden redan innan plantorna angripits av lössen.

2013-03-19