Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Putsning av vallen ökar kväveförlusten


En ny rapport från SLU visar att kvävefixeringen i gröngödslingsvallar ökar om de putsas under säsongen. En del av kvävet går dock förlorat efter putsningen om växtmaterialet lämnas kvar i fält. Det visar en rapport från SLU.

De stora mängder kväve som fixeras i gröngödslingsvallar kan ha stor betydelse både för skörd och för läckage av kväve till luft och vatten. I ett försök ökade putsning kvävefixeringen med i storleksordningen 100 kg per hektar. För att minska läckage är råden att skörda istället för att putsa, om det finns avsättning för gräset, och att ha blandvallar istället för ren klövervall.

I försöket mättes hur mycket av kvävet i avputsat växtmaterial som togs upp igen av grödan. Sett över hela växtsäsongen togs 21 procent av kvävet upp. Resten fanns kvar i jorden och i delvis nedbruten växtbiomassa. Det skiljde inte mellan ren klöver och blandbestånd. På hösten återfanns 82 procent av kvävet från växtbiomassan i antingen marken eller grödan. Det betyder att resten förlorats.
Läs mer om försöket på SLU Ekoforsk:s hemsida.

2013-03-11