Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Seminarium om tunnelodling

Det är stor brist på ekologiska grönsaker, bär och frukt i Sverige. Det finns gott utrymme för nya odlare och om man vill lära sig mer om ett bra system för ekologisk frilandsodling så ordnar Jordbruksverket en kursdag om odling i tunnel den 21 mars i Uppsala. Rådgivare, etablerade odlare och andra intresserade välkomnas.

Försök med tunnelodling visar att det finns många fördelar: längre sässong, bättre kvalitet och fler möjligheter att hindra och bekämpa skadegörare. Dagen fokuserar på möjligheterna med tunnelodling i framför allt Mellansverige och det blir föreläsningar om bär- och grönsaksodling samt besök i en tunnelodling. Anmälan kan göras via Jordbruksverkets hemsida.

2013-03-05