Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Kampanj för fler KRAV-odlare


Just nu genomför KRAV en kampanj för att får fler lantbrukare att går över till KRAV-produktion. Man ahr spetsat in sig på i första hand spannmålsproducenterna, eftersom det är stor brist på ekologisk spannmål: trindsäd, oljeväxter och vallfrö. Kampanjen lyfter fram ekologiska växtodlare som berättar om varför de är ekologiska odlare och hur de hanterar utmaningarna. Kampanjen informerar också om vad en omläggning innebär och vägar till mer kunskap och kontakter.

- Vi är i stort behov av fler KRAV-producenter som odlar spannmål. Vi hoppas nå lantbrukare som är intresserade av ekologisk produktion. För många innebär en omställning en högra lönsamhet på gården, säger Johan Ceije, marknadsansvarig hos KRAV, som ansvarar för kampanjen.

2013-03-28