Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stort behov av fler produkter till amerikanska marknaden


Denb ekologiska livsmedelskonsumtionen fortsätter att växa starkt på den amerikanska marknaden, trots den tuffa finanskrisen. Under 2012 ökade försäljning på världens största enskilda marknad för ekologiska produkter med 10 procent.

- De amerikanska konsumenterna drivs av en allt mer ökande oro för livsmedelssäkerheten till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. I USA har vi stora problem med kvaliteten på konventionella livsmedel. GMO, hormoner och besprutningsrester är ämnen som det är stor debatt runt och det gynnar den ekologiska konsumtionen. Det finns ett stort behov av fler ekologiska produkter på den amerikanska marknaden. Det är många konsumenter som aktivt letar efter nya produkter, säger Jessica Poingt som ansvarar för import och export hos Organic Trade Association.

2013-02-20