Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

BioFach: Världsmarknaden för ekologiska livsmedel fortsätter att växa


Vid öppningsceremonin för världens största mässa för ekologiska produkter, -BioFach i Nürnberg, samlades ett 1000-tal inbjudna gäster, bland annat presidenten för IFOAM och företrädare för främst olika europeiska regeringar. Samtidigt offentliggjordes den senaste statistiken för utvecklingen på världsmarknaden.

Det konstaterades att trots en tuff finanskris på många tongivande marknader så fortsätter den ekologiska konsumtionen att öka. Världsmarknaden för ekologiska livsmedel är nu värd cirka 63 miljarder USD, en ökning med 4 miljarder USD jämfört med året innan. Det betyder att världsmarknaden vuxit med cirka 6 procent.

Det ekologiska jordbruket växer också. Totalt finns det nu 200 000 mer ekologiska lantbrukare än året innan, sammanlagt 1,8 miljoner lantbruk är nu ekologiska runt om i världen, dessa förfogar tillsamman över 37 miljoner hektar.

2013-02-14