Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fortfarande saknas 30 000 ton ekospannmål


Det är fortsatt brist på ekologisk spannmål och proteingröda i Sverige. En bedömning för den generella marknaden för ekospannmål i Sverige är att det är en rådande brist på cirka 30 000 ton spannmål och proteingröda, vilket är ungefär oförändrat jämfört med året innan. Det är främst efterfrågan på ekologiskt foder som driver efterfrågan, men det är även brist på råvara till humankonsumtion.

Vad gäller prisbilden på ekologisk spannmål så betalas de flesta sädesslag med cirka 1 krona kilot över det konventiuonella priset. För proteingröda och oljeväxter betydligt mer. Rekordet för årets skörd, som innehas av Varaslättens Lagerhus för ekologiska oljeväxter, ligger på drygt 7,50.

2013-02-21