Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

25 000 protesterade mot jordbruksindustrin

Berlin: Som upptakt till Grüne Woche genomfördes en demonstration i den tyska huvudstaden mot jordbruksindustrin. I aktionen deltog 25 000 demonstranter och ett 70-tal traktorer: lantbrukare, konsumenter, politiker demonstrerade för bra livsmedel och ett hållbart lantbruk.

Demonstranternas budskap var att fokus i jordbrukspolitiken måste flyttas från jordbruksindustrins intressen utan i stället mot konsumenternas och lantbrukets intressen, likväl som mot djuromsorg, natur- och miljö och att utvecklingen mot ett allt mer industrialiserat jordbruk där miljö, djur och även lantbrukare far illa.

Demonstranterna protesterade mot att skattepengar subventionerar den industriella jordbruksindustrin och menade att pengarna måste användas till att utveckla det ekologiska jordbruket i stället.

2013-01-21