Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lika mycket mjölk med ”ekologisk” foderstat


En nyligen presenterad avhandling från SLU visar att en foderstat med 70 procent grovfoder ger lika hög mjölkavkastning som en foderstat med 50 procent grovfoder. 92 mjölkkor följdes under två år. De första tre månaderna var andelen grovfoder konstant. Sedan ökades den successivt över laktationen upp till maximalt 50, 70 eller 90 procent torrsubstans i den senare delen av laktationen.

– I dag är mjölkens avräkningspris lågt samtidigt som kraftfoderpriserna är höga, vilket leder till dålig lönsamhet för producenterna och att då ge höga nivåer av kraftfoder kan vara oekonomiskt, säger Mikaela Patel, som genomfört undersökningen.

Positiva effekter på mjölkens fettsyrasammansättning med ökad andel ensilage i foderstaten kunde också påvisas. Men när korna fick upp till 90 procent grovfoder minskade mjölkavkastningen.

– Om ensilaget har ett högt näringsinnehåll, vilket vi idag har goda möjligheter till, så är inte höga nivåer av kraftfoder i foderstaten nödvändigt. Grovfodret är mycket bättre i dag än för 30-40 år sedan och även om korna producerar mycket mer mjölk så kan de klara av det med stora andelar grovfoder av hög kvalitet i foderstaten. Korna är gjorda för äta gräs, så att äta mer grovfoder förbättrar även deras välfärd, säger Mikaela.

Källa: Epok

2013-01-07