Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ingen risk för brist på ekomjölk hos Arla - ännu


Möjligheterna till avsättning för det överskott som finns hos Arla på ekomjölk har nu blivit betydligt större tack vara ett växande intresse på den tyska marknaden samt en helt ny marknad i Kina. Trots det så ser Arla i dagsläget inga svårigheter med att kunna försörja marknaden med ekologiska mjölkprodukter. I alla fall inte i nuläget.

- Så länge vi har möjlighet att förbättra utnyttjandet av vår befintliga ekologiska mjölk finns inget behov av fler omställningar till ekologisk produktion. Vi följer dock utvecklingen noggrant. Det tar två år att ställa om nya gårdar till ekologisk produktion, så det är viktigt att vi hela tiden är medvetna om hur våra behov ser ut ett par år framåt i tiden. Men vårt absoluta fokus just nu är ett bättre utnyttjande av den ekologiska mjölk som vi redan har tillgång till, säger Jais Valeur som har det högsta ansvaret för Global Categories and Operations inom Arla.

Under 2012 räknar Arla med att väga in 355 miljoner kg ekologisk mjölk i Danmark, 292 miljoner kg ekologisk mjölk i Sverige, 52 miljoner kg ekologisk mjölk i Tyskland samt 12 miljoner kg ekologisk mjölk i Nederländerna.

2012-12-20