Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Arla exporterar ekomjölk till Kina


40 danska lantbrukare ska årligen exportera 70 miljoner liter ekologisk mjölk till Kina. Just nu befinner sig företrädare för den kinesiska administrationen i Danmark för att besiktiga de 40 lantbruken och godkänna dem för fartygsexport till Kina. Arlas genombrott på den kinesiska marknaden fick Arla i juni detta året när Arla förvärvade en aktiepost värd ca 2 miljarder kronor i den kinesiska mejeriföreningen Mengniu och därmed säkrade leveranser till den kinesiska marknaden. Intresset för ekologiska produkter producerade i väst har kommit i kölvattnet av en mängd livsmedelsskandaler i Kina.

Arla är världen största tillverkare av ekologiska mejeriprodukter och hanterar årligen ca 650 miljoner liter ekomjölk, men efter att efterfrågan sjunkit på den danska och svenska marknaden har Arla lagt på sig ett årsöverskott på ca 100 miljoner liter ekologisk mjölkråvara, detta enligt Organic-Market Info. En del av överskottet säljs på den tyska marknaden, och nu även alltså den kinesiska, i form av produkter med lång hållbarhet. Arla har just levererat första containern med ekologiskt mjölkpulver och ekologisk modersmjölksersättning till Kina och Arla räknar med att etablera en långsiktig export av ekologiska produkter i landet. Dessutom räknar man med flera nylanseringar och ökad försäljning i Tyskland.

- De nya möjligheterna för export av ekologiska produkter till både Tyskland och Kina är glädjande eftersom de kan bidra till ett bättre utnyttjande av den ekologiska mjölk som vi väger in idag i både Danmark och Sverige. Även om försäljningen av ekologiska varor nu ökar igen i Sverige så har vi ett fortsatt stort överskott av ekologisk mjölk i Sverige. Ju större efterfrågan blir på våra exportmarknader, desto fler möjligheter får vi till mer lönsamma exportkontrakt, säger koncernchefen Jais Valeur, som har det högsta ansvaret för Global Categories and Operations inom Arla.

2012-12-13