Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Mindre DON i ekologisk havre än i konventionell


DON-problematiken blir allt allvarligare för spannmålsproducenterna. Samtidigt verkar det som att de ekologiska producenterna klarar sig lite bättre, varför vet man inte riktigt.
- Tydligt är att DON är på väg att bli en ödesfråga och vi vet alldeles för lite i dagsläget, säger Göran Karlsson på Lantmännen.


 

DON i havren, och på senare tid även i andra grödor, benämns av experterna som en av svensk spannmålsodlings största ödesfrågor. Problemet har varit eskalerande, framför allt har allt fler områden drabbats, även om halterna i år är något mindre än 2011. Mest förekommande är problemen i västra Sverige. Samtidigt har nivåerna ökat i framför allt Närke och Mälardalen, vilket betyder att DON-problemet nu sprids österut.


Hälften så hög i eko
En tydlig trend är i alla fall att DON halten är lägre i den ekologiska havren än i den konventionella. En generell trend är att halterna är ungefär hälften så hög i ekologisk grynhavre, som i konventionell.

Göran Karlsson, Lantmännen

- Så är det, vi har tagit ett stort antal analyser från många områden i Sverige och även Finland och den generella trenden är att DON-halten är ungefär hälften så hög som i konventionell havre. Varför vet vi inte riktigt. Några teorier är att man är mer noggrann med plöjningen i ekologisk odling, att grödan är glesare och att man har mindre liggsäd, säger Göran Karlsson som är ansvarig för Lantmännens hantering av ekologisk spannmål. Den bilden stämmer även Fredrik Blad, vd för Varaslättens Lagerhus i:


Fredrik Blad,
Varaslättens Lagerhus

- DON finns i år också, men halterna är lägre generellt sett. Vi har ju haft en dygnstemperatur som varit ungefär fem grader lägre än normalt under sommaren och därför tror jag att grödan klarat sig bättre, trots att det varit så regnigt. Vi ser också lägre halter i den ekologiska än i den konventionella grödan. Jag tror att det kan bero på att grödan växer glesare, säger Fredrik.

Mer forskning behövs
Göran Karlsson efterlyser mer forskning på området:

- Vi vet alldeles för lite om DON i dag och jag ser det som kanske en av de viktigaste frågorna att satsa forskning på fram- över. Det är alarmerande att även andra grödor börjar angripas. Vi har även sett DON på vårvete och korn i år, säger Göran Karlsson.

Text & bild: Cecilia Ryegård

2012-11-22