Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Berte Qvarn: Stark marknad och utländskt intresse


I Halland så har de ekologiska skördevolymerna blivit högre än normalt. Berte Qvarn erfar att de ekologiska kvaliteterna varit något bättre än de konventionella.

- Det har varit en tuff, seg och långdragen skördeperiod, men vi har fått in fina kvaliteter av vårvete och mer än beräknat volymmässigt. Höstsådden har det varit stora problem med och det går mot allt mer vårvete, säger Johan Bäcklund, Qvarnmästare hos Berte Qvarn.

Under flera år har det varit ett överskott med Dinkel i landet. Odlingen har minskat och nu börjar det snarare gå mot ett underskott.

- Vi har en ekomarknad som stiger mer än den konventionella. Fördelen med den ekologiska marknaden och -priserna är att den stiger när den konventionella marknaden stiger, men kanske inte lika mycket, samtidigt sjunker den inte i samma omfattning när den konventionella gör det. Prisnivåerna har hållit i sig väldigt bra under det gångna året. Försäljningen i detaljhandeln är ganska stabil men vi ser en stor ökning på bagerisidan och där finns också en stor framtida potential. Ungefär 20 pro- cent av vår ekoproduktion säljs på norska marknaden och där finns också ett starkt intresse, avslutar Johan.

2012-11-14