Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stark efterfrågan på ekofoder hos Fodercentralen


Norr om mälardalen står fortfarande mycket av skörden kvar och frågan är hur mycket av den kvarvarande spannmålen som kommer att komma in under tak. Kortsiktigt betyder en dålig skörd ökad foderförsäljning.

- Men om lönsamheten sjunker ännu mer för mjölkbönderna så slår det tillbaka på oss i slutändan. Positivt för bönderna är i alla fall att vallskörden verkar ha blivit bra. Vi har även fått in några nya kunder på ekofodret, säger Lars Holmlund, på Fodercentralen.

Hos Fodercentralen har man ingen brist på ekologisk spannmål och man har säkrat försörjningen av ekologisk foderråvara från skörd 2012.

- Vår satsning på ekofoder har lyckats och försäljningen ökar. Även om efterfrågan på ekofoder ökar fram på vårkanten så kommer vi att kunna leverera. För de bönder som är ute efter spannmålspartier till eget foder kan det nog däremot bli svårare på grund av att spannmålsskörden generellt sett är sämre i år i den norra regionen, säger Lars.

2012-11-13