Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Bra skörd, fortsatt underskott och i alla fall samma prisnivå som 2011


Göran Karlsson

Osäkerheten om skördarna och kvaliteten börjar klarna och marknaden börjar nu veta vad som gäller. I vissa fall innebär det prispress och i andra fall att priset stiger.

- Generellt ger det ett mer tydligt marknadsläge. Detta år innebär det att priserna för ekologisk spannmål börjat stiga svagt de senaste veckorna. En av de främsta anledningar är en dålig skörd av ekologisk spannmål i England, framförallt dålig kvalitet och att man där nu tvingas importera mer än normalt och det påverkar priset i Europa, säger Göran Karlsson som är ansvarig för den ekologiska spannmålshandeln hos Lantmännen.

Risk för brist på proteingrödor
Exportörer av eko spannmål till Europa är som vanligt främst Kazakstan och Ukraina. Produktionen i dessa länder är något sämre än förra året och deras inhemska prisnivå har stigit. Det påverkar priset på importspannmålen och det börjar nu också påverka prisnivån i länder med underskott. Dit hör fortfarande Sverige och nu också England. Skörden i Tyskland är bättre än normalt och deras behov av import har minskat.

Årets skörd av inhemska KRAV proteingrödor ser ut att bli betydligt mindre än förra året. Det gäller både ärter och åkerbönor. Samma tendens syns i andra länder och redan nu kan man se begränsad tillgång med stigande priser. Det har resulterat i att priset har stigit och ligger på en nivå på 440 – 445/ton. En motverkande faktor är att när de internationella priserna stiger så lockar det ut nya aktörer på marknaden, och det kan leda till prispress.

Rekordskörd på ekoraps
- Skörden av KRAV-rapsen blivit kanske den bästa någonsin och där har priset sjunkit något jämfört med prisrekorden under sommaren. Rågen har minskat som en anpassning till det överskott som funnits tidigare men nu finns det vissa möjligheter till export och därmed kan det bli brist på KRAV-råg från skörd 2012. Vi skulle också kunna ta in mer korn, säger Göran Karlsson.
Internationell prispress på råg
Marknadspriset för ekospannmål har generellt stigit svagt de senaste veckorna. Prisutvecklingen varierar dock kraftigt mellan olika grödor. För kvarnvete med proteinhalten 11 procent ligger marknadspriset på 390 – 395/ton.
Rågen har generellt satts under prispress ute i Europa då skörden varit bra och stor. Situationen är dock annorlunda i Sverige. Odlingen har minskat och priset i Sverige är relativt bra jämfört med marknadspriset i Europa och ligger på nivå 360 – 370 /ton.
- Skörden av grynhavre i Sverige är inte så bra som vi räknat med. Även i år är det problem med DON, även om halterna och kvaliteten generellt sett är bättre än 2011. Det betyder att den tillgänglig kvantitet är något större än förra året då mindre andel försvinner p.g.a. höga DON värden över 1 750 μg/kg, säger Göran.

Nya marknader
Då Tyskland har en bra skörd är pri- serna under press för tillfället. Men en ny marknad i både Norge och England kan förändra läget. Just nu ligger marknadspriser kring 370 -380/ton för grynhavre.
Marknadspriset för ekospannmål i Sverige avgörs av priset i Europa och balansläget i Sverige.
- Fortsatt stor efterfrågan av spannmål till foderproduktionen är en avgörande faktor för prisbildningen och vi har fortfarande underskott på vete i Sverige. Tillväxttakten för ekologiskt foder har sjunkit men efterfrågan ligger fortfarande på en hög nivå. Detta tillsammans med nya underskottsmarknader i Europa, detta år även i England, så borgar det för en svagt positiv prisutveckling under lagringsperioden, avslutar Göran.

Text: Cecilia Ryegård

2012-11-01