Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Dubblerad invägning hos Vara Lagerhus


Varaslättens lagerhus har mer än fördubblat sin invägning av ekologisk spannmål från skörd 2012.
Huvudparten är en arealökning och kommer från nya leverantörer, men det är även en volymökning från redan befintliga leverantörer. Framför allt havren har blivit riktigt bra i slättbygderna. Lagerhuset har under flera år arbetat med att få odlarna att satsa på det kvarnkunderna efterfrågar.

- Vi är tacksamma för att lantbrukarna väljer sorter där det finns ett flertal köpare och
inte sorter som kan vara mer svårsålda. Det märks att lantbrukarna är på alerten och
detta optimerar ju även vår betalningsförmåga. Det är mycket mer sannolikt att få ut ett
bra pris om man odlar det marknaden vill ha, säger Fredrik Blad som är vd på Vara Lagerhus.

När det gäller efterfrågan så är den hittills ungefär den samma som för skörd 2011.

- Just nu upplever vi att det är prispress på de ekologiska grödorna. Det har varit bra skörd i Sverige och på flera håll i Europa. Vi arbetar hårt för att betala bra för den ekologiska spannmålen även i år, säger Fredrik.

Att ekovolymen mer än dubblerats i år ser han inte som ett bekymmer:

- Vi har fått in nya kunder och kommer att ha avsättning för de volymer vi fått in. Vi är även intresserade att köpa ytterligare volymer, avslutar Fredrik.

2012-11-15