Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Rekordökningar i Finland


Både ekologisk konsumtion och produktion stiger nu kraftigt i Finland. Hittils under 2012 har 365 nya ekogårdar registrerats, mer än något annat år under 2000-talet. Arealen ökar till cirka 205 000 hektar och utgör nu 9 procent av den totala jordbruksmarken. Det nationella målet ligger på 20 procent år 2020.

Antalet förädlingsföretag som är certifierade för ekologiskt tillverkning har ökat med 20 procent under 2012. De flesta är inom bageribranschen. Även den ekologiska konsumtionen visar rekordsiffror.

Under 2011 ökade ekoförsäljningen med 46 procent och under 2012 så har försäljningen ökat med 23 procent från januari till juni. Värdet på den ekologiska livsmedelsmarknaden beräknas ligga på cirka 1,2 miljarder Skr.

2012-11-01