Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Sammanfattning av ekoskörden 2012


En skörd som är något högre än normalt, en rekordskörd för oljeväxter, mindre tillgång på åkerböna som kan leda till brist och kanske även lite brist på råg och dinkel är snabbanalysen av den ekologiska skörden. Höstsådden lämnar en hel del övrigt att önska. Marknaden verkar fortsatt stark och Sverige kommer att såväl importera som exportera. Importpriserna kommer troligen i år att ligga något högre än fjolåret eftersom skörden blivit dålig i Ukraina och Kazakstan.

Efterfrågan på foder är den starkaste drivkraften i ekomarknaden och här förväntas försäljningen fortsätta öka, om än i något långsammare takt, till följd av att de ekologiska mjölkbönderna nu inte blir fler för tillfället. Pristrenden är svagt stigande och slutpriserna väntas i alla fall nå fjolårets nivåer.

2012-10-19