Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Servera fortsätter att öka på ekologiskt


Servera är landets största leverantör av livsmedel till Restaurang/Storhushåll och offentlig sektor. Under många år har men drivit ett långsiktigt arbete för att öka den ekologiska försäljningen, ett arbete som man nu kan skörda frukterna av.

- Vårt mål för 2012 är att öka den ekologiska andelen till 8,5 procent av vår totala försäljning. Jag är övertygad om att vi når det målet. Ekologiskt fortsätter att visa en stabil ökningstakt, säger Nils Berntsson som är Serveras marknadsdirektör.

Serveras omsättning för ekologiska produkter beräknas nå cirka 700-800 miljoner kronor vid årsskiftet 2012/2013.

2012-09-12