Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologiska gårdar större än konventionella


Ekologiska gårdar med nötproduktion är i snitt större än konventionella gårdar med motsvarande produktion. De ekologiska gårdarna är till och med betydligt större, det konstaterar Jordbruksverket i sin senaste statistik.

Det genomsnittliga antalet djur var under 2011 på den ekologiska gården 71 stycken och på den konventionella 46. Om man jämför mjölkföretag så är har den ekologiska gården i snitt 167 nötkreatur jämfört med 147 på den konventionella.

Det är vanligare med ekologisk produktion bland nötköttsföretagen. Av köttgårdarna driver nästan en tredjedel, 32 procent, verksamheten ekologiskt medan 14 procent av mjölkföretagen är ekologiska.

2012-09-03